Wiktor Chrzanowski

Redaktor naczelny, winiarz, fotograf.

Enotarnowskie promuje winiarstwo!

1 min czytania

Tarnowska Organizacja Turystyczna otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku, na realizację projektu pn. „Opracowanie strategii turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza”. Kontynuuj czytanie