Warning: Undefined array key "HTTP_REFERER" in /home/users/xevent/public_html/magazynwiniarski2023.pl/wp-content/themes/fox/fox.template#template on line 43

Enotarnowskie promuje winiarstwo!

Tarnowska Organizacja Turystyczna otrzymała wsparcie finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT) w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 roku, na realizację projektu pn. „Opracowanie strategii turystyki winiarskiej jako nowej marki turystycznej Pogórza”.

W ramach tego zadania po raz pierwszy zostaną podjęte na szeroką skalę innowacyjne działania związane z sieciowaniem marek terytorialnych w oparciu o działające winnice i ich ofertę turystyczną. Przy realizacji zadania zaplanowano przygotowanie koncepcji strategii dla rozwoju turystyki winnej obszaru Pogórza, Małopolski, tudzież Polski południowej rozumianej jako zsieciowanie – winnic – funkcjonujących odrębnie turystycznych marek terytorialnych. Dodatkowo zostanie podjęta próba wprowadzenia na rynek zsieciowanego produktu turystycznego, zbudowanego w oparciu o lokalne marki turystyczne na bazie tradycji winiarskich w Polsce, tzw. Enoturystyka.

Działania takie na rynku polskim zostały podjęte przez Tarnowską Organizacje Turystyczną, ponieważ aktualnie obserwuje się światowy trend w zakresie rozwoju turystyki winiarskiej tzw. Enotorystyki, przy czym w Polsce nie została jak dotąd wykreowana sieć regionalnych marek turystycznych w tym segmencie. W ostatnim okresie w Polsce odnotowano znaczny i gwałtowny rozwój tradycji winiarskich i odtwarzanie winnic w oparciu o stare tradycje uprawy winorośli na ziemiach Polskich. Na przestrzeni ostatnich lat właściciele winnic podjęli działania mające na celu związanie i zacieśnienie współpracy, jednak jest ona tylko poświęcona wymianie doświadczeń przy produkcji wina, podejmowania prób wpływu na regulacje prawne w zakresie wprowadzenia wina do obrotu. Nasza Lokalna Organizacja Turystyczna obserwuje właśnie duże zainteresowanie ze strony turystów zarówno krajowych jak i zagranicznych wprowadzeniem na rynek gotowych pakietów turystycznych dających możliwość podróży po winnicach, udziału w warsztatach tematycznych, degustacjach lokalnego wina i staropolskiej kuchni.

Odradzająca się tradycja uprawy winorośli w Małopolsce jest bodźcem, który sprawia, iż Tarnowska Organizacja Turystyczna chce zadbać i kultywować tradycje regionu. Konieczne jest uzupełnienie wiadomości na temat polskich winnic, a także próba usystematyzowania wiedzy na temat ich siedlisk oraz uprawianych odmian winorośli na Pogórzu jak również połączenia ich w sieć marek turystycznych pod jedną nazwą.

Partnerami projektu są: Gmina Miasta Tarnowa, Gmina Tuchów, Gmina Ciężkowice, Gmina Pleśna

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis

Dlaczego warto zapraszać gości do winnicy?

Następny wpis

Dawne odmiany winorośli na Ziemi Brzeskiej