Co w winie płacze?

Na pewno łzy (nogi) w winie nie tworzą się ze względu na jego lepkość (ang. viscosity). Gdyby wlać do kieliszka np. melasę to nie będzie ona tworzyć łez. Dlaczego? Ponieważ wino tworzy łzy z uwagi na różnice napięcia powierzchniowego oraz prężności par pomiędzy alkoholem i wodą. Efekt ten nazywany jest efektem Marangoniego.

Ciecze przemieszczają się z obszaru o niższym napięciu powierzchniowym do obszaru o wyższym napięciu powierzchniowym (powstaje gradient). Podczas kręcenia kieliszkiem, etanol (który ma też mniejszą prężność par niż woda) odparowuje szybciej ze zwilżonej winem bocznej ścianki niż z wina na dnie kieliszka. Powoduje to wzrost napięcia powierzchniowego cieczy na ściankach, zwiększającego się ze względu na zmniejszające się stężenie etanolu (woda ma wyższe napięcie powierzchniowe niż etanol).

To z kolei powoduje wzrost gradientu między powłoką na ściankach a winem na dnie kieliszka. Przy ponownym zakręceniu kieliszkiem, wino (o wyższej zawartości alkoholu) jest nalewane ponownie na ścianki gdzie alkohol nadal odparowuje. Woda w winie zaczyna się gromadzić w kropelkach na górze (ze względu na siły spójności (kohezji)), i w konsekwencji jej krople spływają w dół pod wpływem grawitacji.

Wiele czynników może wpływać na wygląd łez. Wśród nich temperatura, wielkość powierzchni pomiędzy fazami (ciekłą i gazową), kondycja i kształt szkła, a nawet sama szybkość kręcenia kieliszkiem.

Następny wpis

pHenomen